• Grup Esspiral

Hannah Arendt

Hannah Arendt fou una politòloga alemanya d'origen jueu. Va ser una pensadora que va escriure sobre activitat política, el totalitarisme i la modernitat. Sovint ha estat descrita com a filòsofa, encara que ella sempre va rebutjar aquesta categoria, considerant-se ella mateixa com una teòrica de la política.


Hannah Arendt

Entre les obres que va escriure destaquen Els orígens del totalitarisme (1951), en què reflexiona sobre el concepte de totalitarisme (nazisme, estalinisme...) i l'obra Eichmann a Jerusalem, a partir del judici d'Adolf Eichmann a Jerusalem, obra que va ser polèmica, ja que hi feia pública la col·laboració amb els nazis dels Consells Jueus durant l'Holocaust.


Des de petita va de mostrar rebuig cap a l'antisemitisme a causa de l'alliçonament de sa mare.


Durant l'ascens del nazisme es trobà disgustada perquè alguns filòsofs construïren teories interessants i sofisticades que defenien Adolf Hitler. De les seves experiències al respecte va traure la conclusió que ser intel·lectual o professor universitari no implicava necessàriament que foren persones que posaren en pràctica el pensament crític, i a més que l'activitat de pensar críticament es trobava distribuïda per tota la societat.


Arendt va defendre la implicació política de totes les persones i es mostrava en contra dels comportaments d'aïllament social, presents en alguns filòsofs. No es considerava nacionalista ni socialista. Ella creia i defenia que les persones amb pensament crític es troben en totes les capes socials sense que el fet de ser un professor universitari o un intel·lectual fora garantia de ser algú amb pensament crític. Una de les seves teories sobre l'origen d'un tipus de maldat és la de la banalitat del mal. Aquesta teoria situa l'origen en la falta de reflexió, de practicar el pensament crític.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram